50KVM洛杉矶CeraGIA/1核512M/20G SSD/100Mbps/500G流量/KVM/终身八五折/63.75美元/年

暂无留言
文章目录 「隐藏」
 1. 一、实惠方案
 2. 二、机房测试IP

 • 一、实惠方案
 • 二、机房测试IP

50KVM是一家由国人创办的VPS销售商,主要从事美国洛杉矶、美国波特兰、中国香港、俄罗斯伯力等数据中心的KVM架构VPS销售,其中美国数据中心产品为主打产品,有洛杉矶C3机房、洛杉矶Cera机房、波特兰Cera机房可以选择,其中洛杉矶Cera机房又分为两条线路,普通163和回程CN2 GIA优化线路,当然GIA优化线路到国内速度更好,如果是建站使用的话,网站打开速度更快。当前商家针对洛杉矶CeraGIA系列产品发布了最新的双11优惠活动,年付可免费升级到100Mbps,新老用户均可以参,新用户购买后直接提交工单要求客服升级到100Mbps带宽即可;而老用户可以用过续费一年的方式来参加活动,月付用户生成12个月账单后联系客服改价, 支付后回复工单要求修改为100Mbps带宽端口即可,年付用户提交工单提前续费一年就可以参与。

一、实惠方案

 • CPU:1核心
 • 内存:512MB
 • 硬盘:20GB SSD Raid 10
 • 带宽:15Mbps(免费升级到100M)
 • 流量:500GB
 • IPv4:1个
 • IPv6:无
 • 架构:KVM
 • 优惠码:cera15off
 • 价格:63.75美元/年(折后)
 • 点击购买
 • CPU:1核心
 • 内存:1GB
 • 硬盘:40GB SSD Raid 10
 • 带宽:20Mbps(免费升级到100M)
 • 流量:1TB
 • IPv4:1个
 • IPv6:无
 • 架构:KVM
 • 优惠码:cera15off
 • 价格:127.5美元/年(折后)
 • 点击购买
 • CPU:2核心
 • 内存:2GB
 • 硬盘:60GB SSD Raid 10
 • 带宽:25Mbps(免费升级到100M)
 • 流量:2TB
 • IPv4:2个
 • IPv6:无
 • 架构:KVM
 • 优惠码:cera20off
 • 价格:212.5美元/年(折后)
 • 点击购买
 • CPU:4核心
 • 内存:4GB
 • 硬盘:120GB SSD Raid 10
 • 带宽:30Mbps(免费升级到100M)
 • 流量:4TB
 • IPv4:2个
 • IPv6:无
 • 架构:KVM
 • 优惠码:ceragia30off
 • 价格:500美元/年 350美元/年(折后)
 • 点击购买
 • CPU:4核心
 • 内存:8GB
 • 硬盘:240GB SSD Raid 10
 • 带宽:35Mbps
 • 流量:8TB
 • IPv4:5个
 • IPv6:无
 • 架构:KVM
 • 优惠码:ceragia30off
 • 价格:1000美元/年 700美元/年(折后)
 • 点击购买

二、机房测试IP

洛杉矶Cera机房测试IP:161.129.35.27 (50Mbps),http://161.129.35.27/100MB.test

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 78 江苏南京电信(天翼云) 138.6 毫秒 江苏南通电信 594.8 毫秒 176.0 毫秒
联通线路 9 浙江杭州联通 143.8 毫秒 吉林延边联通 201.7 毫秒 173.9 毫秒
电信线路 41 江苏南京电信(天翼云) 138.6 毫秒 江苏南通电信 594.8 毫秒 180.4 毫秒
移动线路 6 江苏镇江移动 148.9 毫秒 北京(移动) 194.3 毫秒 169.4 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 191.6 毫秒 吉林长春铁通 206.5 毫秒 199.0 毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云) 172.2 毫秒 吉林长春铁通 206.5 毫秒 189.7 毫秒
华北地区 9 内蒙古呼和浩特(天翼云) 154.7 毫秒 北京鹏博士 197.5 毫秒 177.4 毫秒
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云一区) 157.4 毫秒 青海西宁电信 189.2 毫秒 173.2 毫秒
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云) 170.7 毫秒 云南昆明电信 203.9 毫秒 191.3 毫秒
华中地区 5 湖北武汉(天翼云) 166.2 毫秒 河南洛阳(bgp) 199.7 毫秒 180.4 毫秒
华东地区 33 江苏南京电信(天翼云) 138.6 毫秒 江苏南通电信 594.8 毫秒 173.5 毫秒
华南地区 14 广东广州BGP(互联港湾) 147.6 毫秒 广东佛山电信(30CN.NET) 216.1 毫秒 166.7 毫秒

2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。

江苏南京 电信

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.1
2 58.213.101.254 58.213.101.254 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 0.8 / 0.9 / 1.1
3 58.213.100.4 58.213.100.4 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 33.7 / 33.4 / 33.2
4 58.213.96.29 58.213.96.29 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 0.8 / 0.8 / 0.7
5 58.213.94.13 58.213.94.13 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 3.7 / 1.1 / 1.1
6 58.213.94.73 58.213.94.73 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 8.4 / 6.2 / 4
7 202.97.92.21 202.97.92.21 上海 电信 AS4134 9.1 / 6.9 / 12.8
8 202.97.57.145
202.97.57.145
*
202.97.57.145
202.97.57.145
*
上海 电信
上海 电信
N/A
AS4134
AS4134
*
6.8
226
*
9 *
*
202.97.35.86
*
*
202.97.35.86
N/A
N/A
上海 电信
*
*
AS4134
*
*
51.9
10 202.97.58.174
202.97.58.174
*
202.97.58.174
202.97.58.174
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信
N/A
AS4134
AS4134
*
155.7
158.6
*
11 23.225.225.225 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 218.2 / 213.9 / 215.2
12 * * N/A * *
13 * * N/A * *
14 23.225.225.182 he.ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 208.6 / 208.4 / 204.2
15 161.129.35.27
161.129.35.27
161.129.35.27
161.129.35.27
unassign.virtualservers.50network.com
unassign.virtualservers.50network.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com
AS40065
AS40065
AS40065
239.1
138.7
138.7

浙江杭州 联通

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 172.31.10.2 172.31.10.2 局域网 3.5 / 0.5 / 1.7
3 172.31.123.65 172.31.123.65 局域网 1.5 / 1.3 / 1.4
4 124.160.81.105 124.160.81.105 浙江杭州 联通 AS4837 29 / 1.7 / 1.7
5 124.160.81.17
124.160.82.61
124.160.128.41
124.160.81.17
124.160.82.61
124.160.128.41
浙江杭州 联通
浙江杭州 联通
浙江杭州 联通
AS4837
AS4837
AS4837
3.3
2.4
18.8
6 219.158.99.141 219.158.99.141 上海 联通 AS4837 14.9 / 9.1 / 9.1
7 219.158.8.226 219.158.8.226 上海 联通 AS4837 15.3 / 15.6 / 13.3
8 202.97.17.181 202.97.17.181 上海 电信 AS4134 14.1 / 13.8 / 12.6
9 202.97.50.250 202.97.50.250 上海 电信 AS4134 17.1 / 13.4 / 17.2
10 202.97.62.102 202.97.62.102 上海 电信 AS4134 10.4 / 10.3 / 10.2
11 202.97.90.53 202.97.90.53 上海 电信 AS4134 14.4 / 13.1 / 13.2
12 202.97.70.130 202.97.70.130 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 169.8 / 167.7 / 171.2
13 23.225.225.229 23.225.225.229 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 236.9 / 234.9 / 231.3
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 23.225.225.182 23.225.225.182 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 183.2 / 182.9 / 183.1
17 161.129.35.27 161.129.35.27 美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com AS40065 143.9 / 143.9 / 145.3

江苏镇江 移动

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 221.131.68.129 221.131.68.129 江苏镇江 移动 AS56046 / AS9808 3.2 / 9.2 / 3.2
2 10.57.99.225 10.57.99.225 局域网 0.9 / 1 / 1.1
3 218.205.25.69 218.205.25.69 江苏镇江 移动 AS56046 / AS9808 2 / 1.2 / 1.1
4 183.207.17.189 189.17.207.183.static.js.chinamobile.com 江苏镇江 移动 AS56046 / AS9808 3.6 / 3.9 / 3.7
5 * * N/A * *
6 221.183.24.25 221.183.24.25 江苏南京 移动 AS9808 9.3 / 9.4 / 44.6
7 221.183.22.50 221.183.22.50 上海 移动 AS9808 8.7 / 8.6 / 8.7
8 221.176.17.162 221.176.17.162 上海 移动 AS9808 13.7 / 13.6 / 13.7
9 221.176.23.58
221.183.15.22
221.176.23.58
221.176.23.58
221.183.15.22
221.176.23.58
上海 移动
上海 移动
上海 移动
AS9808
AS9808
AS9808
15.4
15.5
14.9
10 202.97.46.65
202.97.46.53
202.97.46.69
202.97.46.65
202.97.46.53
202.97.46.69
上海 电信
上海 电信
上海 电信
AS4134
AS4134
AS4134
18.7
17.6
20.1
11 202.97.50.178
202.97.24.218
202.97.50.178
202.97.50.178
202.97.24.218
202.97.50.178
上海 电信
上海 电信
上海 电信
AS4134
AS4134
AS4134
89.2
14.8
64.3
12 202.97.33.134
*
*
202.97.33.134
*
*
上海 电信
N/A
N/A
AS4134
*
*
42.5
*
*
13 202.97.58.174 202.97.58.174 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 AS4134 158.6 / 156.2 / 156.2
14 23.225.225.225 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 239.2 / 215.8 / 236.5
15 *
192.168.201.5
192.168.201.5
*
192.168.201.5
192.168.201.5
N/A
局域网
局域网
* *
162.4
170.3
16 * * N/A * *
17 23.225.225.182
23.225.225.182
23.225.225.182
23.225.225.182
he.ceranetworks.com
he.ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com
AS40065
AS40065
AS40065
159.9
160.5
163.1
18 161.129.35.27 161.129.35.27 美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com AS40065 163.6 / 144.5 / 163.7

《50KVM洛杉矶CeraGIA/1核512M/20G SSD/100Mbps/500G流量/KVM/终身八五折/63.75美元/年》留言数:0

发表留言